Прийом приватних будинків споруджених без дозволу

   Постановою Кабінету Міністрів України N 1035 від 09 вересня 2009 року  затверджений Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт.

   Названий Порядок регламентує та встановлює механізм та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених забудовниками - фізичними особами (далі - забудовник) у період з 5 серпня 1992 року. до 1 січня 2008 року. без дозволу на виконання будівельних робіт (далі - приватні будівлі), на підставі заяви про прийняття в експлуатацію, яку подано до 31 грудня 2010 року. 

   А саме, приватні будівлі, приймає в експлуатацію інспекція державного архітектурно-будівельного контролю за місцем їх розташування відповідно до цього Тимчасового порядку, яка видає забудовникам на платній основі сертифікат відповідності таких будівель державним будівельним нормам, стандартам та правилам (далі - сертифікат). Датою прийняття приватної будівлі в експлуатацію вважається дата видачі сертифіката. Забудовник несе відповідальність за достовірність поданих документів відповідно до законодавства.

   У разі подання документів не в повному обсязі заява не розглядається і протягом десяти робочих днів після її реєстрації повертається забудовнику разом з доданими до неї документами і вмотивованим обґрунтуванням відмови у видачі сертифіката. Забудовник може звернутися повторно до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю лише після подання документів у повному обсязі.

   Відмова у видачі сертифіката з інших причин не допускається.

   Постанова набуває чинності з 15 жовтня 2009 року.