Спрощена система оподаткування

    Державна Податкова адміністрація Наказом від 7 квітня 2010 року № 224, затвердила податкове роз’яснення щодо окремих питань застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами.

    Спрощена система запроваджується для суб'єктів малого підприємництва, зокрема, юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.
    А також прийняття Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності» не призвело до зміни критеріїв щодо визначення права на застосування спрощеної системи оподаткування, установлених Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва». При цьому збільшення граничної межі обсягів річного валового доходу (з 500 тис. євро до 70 млн. грн.) для суб'єктів малого підприємництва надало право на розширення засновницького кола юридичних осіб - суб'єктів малого підприємництва, які виявляють бажання переходу на спрощену систему оподаткування.
    При подачі заяв на перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкти малого підприємництва мають взяти до уваги внесені зміни і при цьому дотримуватись вимог Указу. Зокрема, у разі переходу суб'єктами малого підприємництва на спрощену систему оподаткування слід звертати увагу на недопущення перевищення 25 відсотків частки у статутному фонді, яка належить юридичним особам - учасникам та засновникам даного суб'єкта, які не є суб'єктами малого підприємництва.